Symposium Bosgeschiedenis binnen de gangbare bosbouw 17 september 2013

- nu aanmelden!

 

 

In bossen blijven cultuurhistorische sporen beter bewaard dan in landbouwgebieden. Maar ook hier dreigt een sluipend verlies door erosie en verlanding, door veroudering en dichtgroeien.

Welke mogelijkheden zijn er om de veelzijdige historische, ecologische en esthetische waarden van grenswallen, bosweiden en wateren binnen de gangbare bosbouw te waarborgen?                                                                                  

 

Voor verdere informatie en het programma zie hier

 

 

Click a feature on the map to see the details