Romeinse tijd

Rond het begin van de jaartelling hebben de Romeinen zich in het gebied rond de Rijn gevestigd. Zij hebben het landschap in sterke mate bepaald. Restanten van Romeinse wegen, vestingen en villa's zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Deze relicten doen vermoeden dat het oorspronkelijke bos toen sterker dan ooit moet zijn teruggedrongen.
 

Louisendaal bij Berg en Dal, deel van de watervoorziening voor het Romeinse Garnizoen bij Nijmegen

 

Een ander relict uit die tijd kunt u in de meeste bossen nog tegenkomen: de tamme kastanje. Deze boomsoort komt oorspronkelijk uit het Middellandse zeegebied en is hier vermoedelijk door de Romeinen ingevoerd.

 

Click a feature on the map to see the details