Het project

Het bos maakt deel uit van ons cultuurlandschap, dat al eeuwenlang door de mens wordt bepaald. Met het project 'Speuren naar bosgeschiedenis' willen we het cultuurhistorisch erfgoed van het bos in stand houden en toegankelijk maken voor het publiek.

 

Systematische aanpak

Deskundigen die met de bosgeschiedenis in onze regio bekend zijn, verzamelen alle beschikbare informatie en stellen die vervolgens beschikbaar aan eigenaren, overheden en andere belanghebbenden. Om de gegevens van dit historisch erfgoed niet verloren te laten gaan, worden ze tevens aangeboden aan een officiële databank (KuLaDig). Bij ruimtelijke plannen kan dan in een vroeg stadium rekening worden gehouden met de aanwezigheid van historische boselementen.

 

Openbaar toegankelijk

De informatie in de databank is voor iedereen beschikbaar. Zo kunt u zelf zoeken naar interessante sporen uit het verleden.
Voor wie op pad wil om het historisch erfgoed met eigen ogen te ontdekken, komt er een nieuwe reeks Erfgoedgidsen uit. In iedere gids staat een wandeling beschreven langs allerlei bezienswaardigheden in een van bosgebieden uit de Euregio Rijn-Waal. Binnenkort te koop bij boekhandel, bezoekerscentrum en grotere VVV-kantoren in de regio.
Verder publiceren we in totaal 14 folders met korte wandel- of fietsroutes naar interessante landschapselementen in een van de bossen. De folders kunnen van de website worden gedownlaod en zullen ook beschikbaar zijn bij bezoekerscentra en VVV's in de regio.

 

Oude landschapselementen weer zichtbaar

Een aantal cultuurhistorische relicten, die vervallen en overwoekerd zijn, zullen in het kader van dit project worden opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor belangstellenden. Dit gaat om bekende en ook minder bekende elementen bijv. de ijzerertsgroeve in het Bergherbos, de Drie Vijvers op de St. Jansberg, bosvijver De Koepel in Groesbeek en de Plantage bij Huis Bergh.
 

 

Click a feature on the map to see the details