Financiering

Wij bedanken allen die bij de totstandkoming van dit project betrokken waren.

 

Allereerst dank aan de EU die de grootste financiële bijdrage levert, en verder aan de provincies Gelderland en Limburg, de deelstaat Noordrijn-Westfalen, het Landschaftsverband Rheinland, NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege en de gemeenten Gennep, Groesbeek en Montferland.

 

Daarnaast bedanken wij de Euregio Rijn-Waal, zonder haar betrokkenheid was het project niet tot stand gekomen.
 

 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Provincie Gelderland

Provincie Limburg

NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege

Landschaftsverband Rheinland

Gennep

Groesbeek

Montferland

 

De projectpartners dragen zelf een deel van de kosten van het project.

 

 

Het project 'Speuren naar bosgeschiedenis' wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie (EFRE) en het Ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de provincies Gelderland en Limburg en de gemeenten Gennep, Groesbeek en Montferland. Het project wordt begeleid door het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal.

 

Click a feature on the map to see the details