Nieuws

26.01.2012 - Opknapbeurt voor De Koepel

Groesbeek - Van oudsher wordt de Koepel gevoed door regenwater, maar nu staat het water al enkele jaren laag en de bosvijver verandert daardoor in een modderpoel die snel dicht zal groeien. Staatsbosbeheer gaat daar iets aan doen.

28 november 2011 - Militaire relicten uit de Eerste wereldoorlog.

Natuurmonumenten Limburg heeft loopgraven, bunkerrestanten en plateaus in het Bergherbos vrij gemaakt van bomen, struiken en weelderige plantengroei, zodat ze nu weer goed zichtbaar zijn.

17 november 2011 - Inventarisatie monumentale bomen in het Bergherbos

In het najaar 2011 heeft Natuurmonumenten Montferland een inventarisatie laten uitvoeren naar monumentale bomen in het Bergherbos. Het betreft solitaire bomen in het bos, soms ook bomenrijen en laanbomen langs oude paden.

Pagina's

Click a feature on the map to see the details